helm

Neem altijd je lidmaatschapskaart mee van de Fietsgroep. Hierop staan je contactgegevens. Zet verder in je mobiel bij ICE (In Case of Emergency) het nummer waar in geval van een ongeval naar gebeld moet worden. Plak voor de zekerheid een sticker met een noodnummer op je lidmaatschapskaart

1) Groepen & snelheden

Groep 1 – rijdt gemiddeld 25 km/uur en rijdt max 28 op de teller (voorheen C)
Groep 2 – rijdt gemiddeld 28 km/uur en rijdt max 31 op de teller (voorheen B)
Groep 3 – rijdt gemiddeld 31 km/uur en rijdt max 34 op de teller
Groep 4 – rijdt gemiddeld 33 km/uur en rijdt max 36 op de teller
Groep 5 – rijdt gemiddeld harder dan 33 km/uur en boven de 36 op de teller (voorheen A)

 1. Alle groepsritten (ook de via social media en via app-groepen afgesproken ritten) starten bij de winkel en eindigen eveneens bij de winkel (samen-uit-samen-thuis).
 2. Vooraf maak je goede afspraken met elkaar waar een ieder zich aan houdt.
 3. Wil de groep tijdens het rijden de vooraf gemaakte afspraken herzien, dan stopt de groep om de nieuwe afspraken te bespreken die door alle aanwezigen moeten worden bevestigd.
 4. Spreek elkaar aan op het rijgedrag en de keuze voor een bepaalde groep.
  In de groep draai je mee. Sla je regelmatig beurten over of blijf je achter in hangen? Ga dan de volgende keer met de lagere groep mee.
 5. De maximale groepsgrote is 14 rijders (NTFU bepaald). Indien groter, dan wordt de groep in tweeën gesplitst waarbij de tweede groep bijvoorbeeld 100m achter de eerste groep blijft aanrijden.
 6. Bij een lagere opkomst kunnen combinatiegroepen ontstaan. Daarbij wordt altijd de laagste snelheid van de combinatie aangehouden.
 7. Binnen de bebouwde kom wordt niet harder dan 25 km/uur gereden. Alle renners zijn verantwoordelijk voor het handhaven van deze snelheid. De wegregisseur coördineert waar noodzakelijk.

2) Trainingsdagen
Op de dinsdag- en donderdagavond trainen we met de groep 1 t/m 5. Op zaterdagochtend met de groep 2 t/m 5.  Op zondagochtend met de groep 1 t/m 5

Afhankelijk van de weersgesteldheid en het tijdstip van zonsondergang kan de af te leggen afstand variëren van 45 tot ongeveer 90 km per avond. Voor 1 mei en vanaf 1 september starten we op de dinsdag en donderdag om 18:30 uur en van 1 mei  tot en met 31 augustus om 19:00 uur. Op zaterdag en zondag starten we altijd om 9:00 uur. Zoals eerder vermeld wordt er gestart vanaf de winkel Stappenbelt.bike en ook hier geëindigd.

3) Leiding
Elke groep heeft een leider, wegregisseur genaamd; op dinsdag én donderdagavond voor de groep 2, en op dinsdagavond voor groep 1, 3 en 4 (met uitzondering van de zomervakantie). Hij/zij voert de veiligheidscheck uit voor vertrek, bepaalt mede de route, geeft tijdig en duidelijk de richting aan (aan de voorste rijders) en draagt zorg voor het bijeenhouden van de groep. Bij een grote groep fietsers kan hij/zij iemand aanwijzen om in de staart van de groep te fietsen. De leider van een groep heeft bij georganiseerde activiteiten tevens een EHBO-setje en telefoon bij zich ten behoeve van calamiteiten.

4) Gedragsregels tijdens het fietsen

 1. Het dragen van een fietshelm is verplicht
 2. Clubkleding tijdens onze trainingsritten en toertochten is verplicht.
 3. De voorste rijders bepalen het tempo op aangeven van de wegregisseur.
 4. De voorste rijders geven duidelijk en tijdig de richting aan.
 5. De gehele groep houdt zich aan de verkeersregels.
 6. Geef op smalle wegen auto’s de gelegenheid in te halen en te passeren. Dus achter elkaar gaan fietsen. Naast elkaar fietsen mag slechts daar waar het mogelijk is! Het is geen recht!
 7. Na het aflossen zo snel mogelijk weer aansluiten of invoegen.
 8. Tijdens het fietsen de handen bij de remmen en niet in het midden bovenop het stuur! Hierdoor kun je indien nodig sneller reageren. Natuurlijk geldt dat er niet met losse handen gefietst mag worden.
 9. Blijf beleefd tegen medeweggebruikers.
 10. Bij ongemak zoals bijvoorbeeld een lekke band stopt de hele groep en wacht op een veilige plek tot er weer gestart kan worden.

De volgende signalen worden gebruikt en moeten in het peloton worden doorgegeven

 • STOP: De voorste rijders geven een stopteken met de arm (linker arm omhoog en stil) en roepen STOP.
 • VRIJ: De voorste rijders geven een oprijteken met de arm (arm omhoog en een voorwaartse beweging maken) en roepen VRIJ.
 • LINKS: De voorste rijders geven tijdig (100 m vooraf) de richting aan met de arm (arm naar links uitsteken) en roepen LINKS.
 • RECHTS: De voorste rijders geven tijdig (100 m vooraf) de richting aan met de arm (arm naar rechts uitsteken) en roepen RECHTS.
 • DOOR: Bij onoverzichtelijke kruisingen of splitsingen rechtdoor, geen armsignaal maar roepen DOOR.
 • TEGEN: Auto of obstakel RECHTS van de weg. De voorste rijders geven met hun rechterarm aan dat je ruimte moet maken (arm naar achteren en teken met hand naar links) en roepen TEGEN.
 • TEGEN: Auto of obstakel LINKS van de weg. De voorste rijders geven met hun linkerarm aan dat je ruimte moet maken (arm naar achteren en teken met hand naar rechts) en roepen TEGEN.
 • LET OP: Obstakels op de weg (gaten, paaltjes, takken, paardenstront, enz.): De voorste rijders geven met linker- of rechterarm aan (arm naar beneden en met hand zwaaiende beweging heen en weer) dat je ruimte moet maken en roepen LET OP.
 • AUTO ACHTER: Auto komt van achteren: De achterste rijders roepen AUTO ACHTER.
 • LEK: Als het je overkomt of je ziet het van een ander, roep je LEK. Doorrijden naar een veilige plek bijvoorbeeld inrit of berm.
Bij twijfel: Altijd langzaam doorrijden, niet abrupt naar links of rechts.
Remmen: Nooit plotseling remmen, alleen in noodgevallen.
In de berm: NOOIT proberen terug te sturen maar zachtjes afremmen en pas bij stilstand weer op de weg komen wanneer dit kan.

 

5) Bike-by-Night
Fietsgroepstappenbelt fiets ook op de weg in de winter. Hier zijn speciale voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn zeer belangrijk om Bike-by-Night goed te laten verlopen. Je vindt ze hier .

6) Tenslotte

 1. Aspirant-leden mogen twee keer meerijden met een groep daarna moet men in principe lid worden van de Fietsgroep Stappenbelt. Rijders die (na bedoelde twee keer) zonder lid te worden mee rijden moeten door de leider hierop worden aangesproken en vervolgens worden gemeld aan het bestuur (secretaris).
 2. Het hele peloton is verantwoordelijk voor het aanspreken van leden die zich niet aan de afgesproken regels houden. Indien dit geen effect heeft, dan is de wegregisseur is de aangewezen persoon om corrigerend op op te treden (conflicten worden gemeld aan het bestuur (secretaris)).
 3. Deelnemer zorgt ervoor dat fiets in veilige staat is (o.a. goed functionerende remmen, banden in goede staat, geen speling op balhoofd). Het is niet toegestaan bij groepsactiviteiten mee te fietsen op een ligfiets, tijdritfiets of racefiets voorzien van tijdtitopzetstuur!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *