Tijdens de mtb (trainings-)ritten van de Fietsgroep Stappenbelt worden de volgende afspraken en gedragsregels toegepast. Veiligheid en duidelijkheid vinden we erg belangrijk. Deze regels zijn van toepassing op al onze trainingstochten en clubtochten.

A. Groepen en snelheden:

a. Er wordt met 2 of 3 snelheidsgroepen gereden. Afhankelijk van de opkomst bepaalt de coördinator het aantal groepen en de groepsindeling. De indeling is op snelheid en de snelheid is afhankelijk van het terrein en de toestand van de paden. In principe wordt er in kleine groepjes gereden.

b. We rijden met de afspraak ‘samen uit samen thuis, houdt daar rekening mee!

c. Probeer de snelheid aan te houden van de groep waar je in meerijdt,

d. Probeer elkaar in de gaten te houden, let op dat dit met name in het bos lastiger is dan op de weg,

e. Maak duidelijke afspraken wat te doen als je elkaar kwijt mocht raken

f. Indien een persoon het tempo in de groep niet kan volgen wordt door de groep iemand of meerdere personen aan betreffende persoon toegewezen om samen de weg te vervolgen. De wegkapitein is hiervoor verantwoordelijk en regelt dit.

g. Er mogen nooit een of meerdere personen, die het tempo niet kunnen volgen, worden achtergelaten door de groep zonder dat hierover uitdrukkelijk afspraken zijn gemaakt!

B. Trainingsdagen

Op de zondagochtend trainen we met een A- en een B-groep. Bij voldoende belangstelling trainen we ook met een B+-groep.

De start is altijd om 9.00 uur vanaf de overzijde van de overzijde van IJsselbrug of vanaf 9.15 uur vanaf de carpoolplaats Hattem. Om ongeveer 11 uur zijn we weer terug bij de carpoolplaats.

Op de zaterdag is er een vrije rit voor diegenen die daar belangstelling voor hebben. Verzamelen om 9 uur bij de Bikeshop. Edwin Stappenbelt is dan aanwezig.

Ingeval van noodweer komt een eventuele afgelasting op de site of het forum te staan uiterlijk een uur van te voren.

Bij voldoende belangstelling starten we op de woensdagavond in de zomermaanden (april-augustus) ook een trainingsgroep.

C. Leiding

Elke groep heeft een leider, voorrijder genaamd. Hij/zij bepaalt de route, geeft tijdig en duidelijk de richting aan en draagt zorg voor het bijeenhouden van de groep. Bij een grote groep fietsers kan hij/zij iemand aanwijzen om in de staart van de groep te fietsen. De leider van een groep heeft een telefoon bij zich t.b.v. calamiteiten.

D. Gedragsregels tijdens het fietsen in het bos

a. Het dragen van een fietshelm is VERPLICHT!

b. Draag zoveel mogelijk onze clubkleding tijdens onze trainingsritten en toertochten.

c. De voorrijders bepalen het tempo.

d. De voorrijders geven duidelijk en tijdig de richting aan.

e. Bij ongemak zoals bijvoorbeeld een lekke band stopt de hele groep en wacht tot er weer gestart kan worden. Zorg dat je op een veilige plaats staat.

f.  Kondig je aanwezigheid duidelijk aan VOORDAT je iemand passeert en benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets

g. Heb een beetje geduld als die iemand niet direct uit de weg kan.

h. Roep Links of Rechts naargelang de kant die JIJ wilt kiezen.

i.  Verwacht niet dat iemand de ideale lijn gaat verlaten om JOU doorgang te verlenen.

j.  Een DANK U achteraf doet wonderen.

k. Afstappen = plaats maken voor achterliggers dus niet op het pad blijven staan. Dit is vooral van toepassing op hellingen en single tracks. Ook bij pech herstel je beter naast het pad.

l.   Neem de ICE Card mee! Klik hier om deze te downloaden en vul ‘m in!

m. Blijf op de paden en fiets alleen daar waar het is toegestaan.

n.  Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond

n.  Afval hoort thuis in de vuilnisbak, dus laat geen afval achter

o.  Respecteer de planten en dieren.

p.  Maak geen onnodig lawaai.

E. Tenslotte

a. Aspirant leden mogen twee keer meerijden met een groep daarna moet men in principe lid worden van deFietsgroep Stappenbelt. Rijders die (na bedoelde twee keer) zonder lid te worden mee rijden moeten door de coördinator hierop worden aangesproken en vervolgens worden gemeld aan het bestuur (secretaris).

b. De voorrijder is de aangewezen persoon om corrigerend op te treden bij ongewenst gedrag (conflicten worden gemeld aan het bestuur (secretaris)).